Letra de Wilhelmus (dutch national antum)

The Dutch People

Letra de Wilhelmus (dutch national antum) de The Dutch People
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de WILHELMUS (DUTCH NATIONAL ANTUM) de THE DUTCH PEOPLE.

( The Dutch People )

Wilhelmus van Nassauwe ben ik van Duitse bloed
Den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood
Een prinse van Oraanjen ben ik vrij onverveerd
Den konink van Hispaanjen heb ik altijd geí«erd
In godes vrees te leven heb ik altijd betracht
Daarom ben ik verdreven om land ,om luid gebracht
Maar god zal mij regeren als een goed instrument
Dat ik zal wederkeren in mijnen regiment
Lijdt U mijn onderzaten die oprecht zijn van aard
God zal U niet verlaten al zijt gij nu bezwaard
Die vroom begeert te leven bidt god nacht ende dag
Dat hij mij kracht wil geven dat ik U helpen mag
Lijf en goed al te samen heb ik U niet verschoond
Mijn broeders hoog van namen hebben 't U ook vertoond
Graaf Adolf is gebleven in Friesland in den slag Zijn ziel in 't eeuwig leven verwacht den jongste dag
Edel en hoog geboren van keizerlijken stam
Een vorst des rijks verkoren als een vroom christen man
Voor Godes woord geprezen heb ik vrij onversaagd
Als een held zonder vrezen mijn edel bloed gewaagd
Mij schild ende betrouwen zijt gij o God den heer
Op U zo wil ik bouwen verlaat mij nimmer meer
Dat ik doch vroom mach blijven U dienaar t'aller stond
Die teranie verdrijven die mij mijn hart doorwondt
Van al die mij bezwaren end mijn vervolgers zijn
Mijn God wilt doch bewaren den trouwe dienaar dijn
Dat zij mij niet verassen in haren bozen moed
Haar handen niet te wassen in mijn onschuldig bloed
Als David moeste vluchten voor Saul den tiran
Zo heb ik moeten zuchten met menig edelman
Maar God heeft hem verheven verlost uit alder nood
Een koninkrijk gegeven in Israí«l zeer groot
Na 't zuur zal ik ontvangen van God mijn heer dat zoet
Daarna zo doet verlangen mijn vorstelijk gemoed
Dat is dat ik mag sterven met eren in het veld
Een eeuwig rijk verwerven als een getrouwe held
Niet doet mij meer erbarmen in mijnen wederspoed
Dan dat men ziet verarmen des koninks landen goed
Dat U de Spanjaards krenken o, edel Neerland zoet
Als ik daaraan gedenke mijn edel hart dat bloedt
Als een prins opgezeten met mijner heres kracht
Van den tiran vermeten heb ik den slag verwacht
Die bij Maastricht begraven bevreesde mijn geweld
Mijn ruiters zag men draven zeer moedig door het veld
Soo het den wille des Heren op die tijd had geweest
Had ik geern willen keren van U dit zwaar tempeest
Maar de Heer van hier boven die alle dink regeert
Die men altijd moet loven en heeft et niet begeert
Seer prinslijk was gedreven mijn prinselijk gemoed
Standvastig is gebleven mijn hart in tegenspoed
Den Heer heb ik gebeden van mijnes harten grond
Dat Hij mijn zaak wil reden mijn onschuld doen bekand
Oorlof mijn arme schapen die zijt in groten nood
U Herder zal niet slapen al zijt gij nu verstrooid
Tot God wilt U begeven Zijn heilzaam woord neemt aan
Als vrome christen leven 't zal hier haast gedaan
Voor God wil ik belijden end Zijner groter macht
Dat ik tot genen tijden den konink heb veracht
Dan dat ik God den Here der hoogster Majesteit
Heb moeten obedií«ren in den gerechtigheid