Letra de Solo me falthas thuu

Dinastía Romero

Letra de Solo me falthas thuu de Dinastía Romero
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de SOLO ME FALTHAS THUU de DINASTíA ROMERO.

( Dinastía Romero )

thUu?.
ThuU noO debees kaasthiigarme asii ahora..
pOr kee?
kOmO thU nadie kOnOcee mii intheenciioOn..
siiii?
kiierO saber kiien thee kOnthO esa faalsaa hiisthOoriia?
yy kee iiOo..
sOloO kiieroO esthaar kOonthiigoO..
diisfrUthaar kOn sexo y vino?
y lUuegoO adiOos?
ahora kee esthaamoOs soOloOs kuUeenthaamee?

kiien fuUee?kieen fuUee? eel kee miinthiioO..
eenviidiioOsoO?
ees mas kee uUn enviidiioOsoO
Uun hOombreesiilloO..
kOon meenthaliidad dee niiñoO?

thuU saabees kee iiOo than soOloO piiensoO een thii?
oOlviidandoO uUn poOkoO de mii..
sin saber sii vaa a exiisthiir..
por paarthee tuUyya uUn gran amor?
paaraa mii?

TheegoO luUnaa, theengO sOl, theengO esthreellas, theengoO kasii tOdo el cielo?
sSoOloO mee faalthaas thuU?.

kOonkiistharthee ees mi intheenciioOn?
kee seeraa dee mii sin thii..

y sii thUu reespuUestha ees noO?
noO poOdree soObreeviviir?

y sii thUu reespuUestha ees noO?
noO poOdree soObreeviviir?
????????????????????????????????????
yhOo?
phuUsee thoOdoO mii kariiñoO enthree thuUs maanoOsS?
iia veezZ?
KOoN thus maanoOs deesthruUiisthee mii veerdad?
Theehee vaas?
Siin saabeer sii ess ciierthoO loO kee thee haan koOnthaadoO?
Yy hoOii?
poor maal oO biien aas reegreesaadoO?
lOo kee paasoO iia ess deel paasaadoO?Y naadaa maas..
esthaamoOs nuUevaameenthee soOloOs yy esthaa veezz?
Oii sooy kiien thee vaa a kOonfeesaar?
theengoO miiedoO?
noO see sii auUn mee aamaasS..
see kee thee kiieroO?
ees mii koOraazoOn kiien thee haablaa?
thuU saabees kee iiOo than soOloO piiensoO een thii?
oOlviidandoO uUn poOkoO de mii..
sin saber sii vaa a exiisthiir..
por paarthee tuUyya uUn gran amor?
paaraa mii?

TheegoO luUnaa, theengO sOl, theengO esthreellas, theengoO kasii tOdo el cielo?
sSoOloO mee faalthaas thuU?.

TheegoO luUnaa, theengO sOl, theengO esthreellas, theengoO kasii tOdo el cielo?
sSoOloO mee faalthaas thuU?.

kOonkiistharthee ees mi intheenciioOn?
kee seeraa dee mii sin thii..

y sii thUu reespuUestha ees noO?
noO poOdree soObreeviviir?

kOonkiistharthee ees mi intheenciioOn?
kee seeraa dee mii sin thii..

y sii thUu reespuUestha ees noO?
noO poOdree soObreeviviir?