Letra de Mans draugs

Brainstorm

Letra de Mans draugs de Brainstorm
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de MANS DRAUGS de BRAINSTORM.

( Brainstorm )

Mans draugs.
Mans zemí»dens lauks.
Mans rododendra augs,
Un viszinoí°s padomnieks,
Kas sauks, kad jí¢iet vai ní§.
Uz turieni vai te.
Vai, kad un kí¢ griezties piruetí§.
Nekad neapturí§s, nekad nepí¢rspí®lí§s,
Nekad nepiedraudí§s vai ví§l í¯auní¢k.
Nekad neapruní¢s, nekad nepí¢rdomí¢s,
Nekad nebeigs teikt:
dzí®ve ir skaista daí¾reiz...
íalalalalí¢...
Mans draugs,
Mans prieks un acuraugs,
Manas nedienas un raizes,
Garozas no rudzu maizes.
Mans izví§lí§tais ceí¯í°, mana nodziedí¢tí¢ dziesma,
Un ugunskurs tí¢ls un liesma,
Kas nekad neapdzisí®s, nekad nepiekusí®s,
Nekad nepiemí¢ní®s, kad bí»s auksti.
Nekad neatgrí»dí®s, vienmí§r atbalstí®s,
Lí»k tí¢ds, ví§l sirsní®gí¢ks, ir mans draugs.
Mans draugs, mans draugs.
Mans draugs, mans draugs.
íalalalalí¢...
Nekad neapturí§s, nekad nepí¢rspí®lí§s,
Nekad nepiedraudí§s vai ví§l í¯auní¢k.
Nekad neatgrí»dí®s, vienmí§r atbalstí®s,
Lí»k tí¢ds, ví§l sirsní®gí¢ks, ir mans draugs.