Letra de Qke boniitho

Banda Cruz De Oro

Letra de Qke boniitho de Banda Cruz De Oro
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de QKE BONIITHO de BANDA CRUZ DE ORO.

( Banda Cruz De Oro )

qkee bOniithO siienntO cuuanndO stasz qkOnnmiigO
mee llevasz all ciielO me siiennthO enntree nuubbesz
sii tuu stasz qkOnnmiigO qkuuanndO stOii a szOlasz
viieneesz a mii menntt yy a qkada seguundO dd tOdaasz
lasz Oraasz enn mii staasz preesennthee!
tuu amOOOr a flesshaddO mii qkOraszOnn(♥) nnO ttenngO
ObjeecciiOnn qkOmO neegar qkee dd tii sstOii ennamOraadO
qkee bOniithOOO essz senntiir qkee puueddO arañaar el ciielO
yy asztaa el iinnfinniithO expreszar sii qkiieraa a qkadaa
mOmennthO qkee t necesiithO paddeceer lOsz siinnthOmasz
dd staa iiluusiiOnn sOñaanndO qkOnntiighOO qkee bOniithOO
sabber qkee me qkiieresz yy qkee enn mii tuu piienszas auunqkee
seea unn pOqkiithO esz sOñar deszpiierthO qkee yyO sOyy eel
duueñOO dd tuu qkaariiñO perO masz bOniithO seriia ser tuu amOr
yy ser tuu&yyO uunnO miiszmO!

qkee bOniithOO esz senntiir qkee puuedO arañaar el ciielO yy asztaa
eel iinnfiiniithO expresszar sii qkiieraa a qkadaa mOmennthO qkee tt
neeccsiithO paddeccer lOsz siinthOmasz dd staa yyluusiiOn sOñaandO
qkOnntiigO qkee bOniitthOO sabeer qkee me qkiieresz yy qkee enn mii
tuu piienszaas auunqkee seea unn pOqkiithO esz sOñaar ddeszpiierthO
qkee yyO sOyy eel duueñO dd tuu qkarriiñO perO masz bOniithO seriiaa
ser tuu amOr yy ser tuu&yyO uunnO miismOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Video de Qke boniitho