Letra de Are51piropiami

Area 51

Letra de Are51piropiami de Area 51
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de ARE51PIROPIAMI de AREA 51.

( Area 51 )

Dopekeyz, alright
haha, yeah
oke so sweet
bosa bon bon ki mi kemen tog
ore peikinan ta riba bo

QD:
hey hey hey, no ku minke pero e gustami
e ke konkistami, e ta piropiami
no ku minke pero e gustami
e ke konkistami, e ta piropiami
e di mi ta sweet
bunfelisia
e la hanjele den kushina
style di desiree gurmet
e di mi ta sweet
bunfelisia
e la hanjele den kushina
style di desiree gurmet

Luckycharm:
se wa, e peiki aki ta loko
e ke bai fast
pero tog poko poko
luckycharm
ma dune lucky
e di papi love mi
mi di mi ta love bo
bo gustami
mi tambe gustabo
i si bo piropiami
lo mi kaii pabo
i ora ku e hanja chens
eta bragami
kua banda ku ta
eta purba changami
e di mi ta sweet porta
poko fout G
kada be mi sign in eta
purba Nudge mi
nudge mi
se mi ta hanjele lovely
awo min tin duda mas
ku eta love mi
e tin un feeling pero
mita keda hasi chansa
maske mi diss e
eta keda ku speransa
kon ku bai bin mi ta keda su kompanjo
ku eta tira riba mi, mita stranjo
perooo


no ku minke pero e gustami
e ke konkistami, e ta piropiami
no ku minke pero e gustami
e ke konkistami, e ta piropiami
e di mi ta sweet
bunfelisia
e la hanjele den kushina
style di desiree gurmet
e di mi ta sweet
bunfelisia
e la hanjele den kushina
style di desiree gurmet

sony:
maske mi paden ta mas duru
ku un piedra
ela diskubri mi amor
style di
kolonan ku nos tera
ta algu mino a spera
ta algu ku min por keda sin bisa
ta riba mi eta mane
rap ku su pista
e di kumi ta sweet
style di
kompota
e di kumi ta habri
mi di kune kon porta
e di su feelings nan ma block nan
ku un shiel
pero nan a break out
style di mane skofield
e di no eno a stop di
piropopiami
paso esa ku e por
konkistami
anto e lo keda sigi
piropiami
mi guste anto misa ku e
gustami
e di e tin mas gai ku e di e no por laga
pero tami ta esun ku e
di ku no por skapa
ma like e ko
pesei mi no por ninge
mi lo keda hunga toro pero no ku minke


no ku minke pero e gustami
e ke konkistami, e ta piropiami
no ku minke pero e gustami
e ke konkistami, e ta piropiami
e di mi ta sweet
bunfelisia
e la hanjele den kushina
style di desiree gurmet
e di mi ta sweet
bunfelisia
e la hanjele den kushina
style di desiree gurmet

Alright,.,DOPEKEYZ
luckcharm feel the charms
feel the sweetniss
No ku minke perooo
ja dushii ora bota bandii mi
lo bo sinti e sweetniss dje charms
style di conrflakes
bosa kon,.,eleprickon
feel lucky
feel charms
luckycharms

FIIN..
Video de Are51piropiami