Letra de Coosstuumbbrees (orriigiinaal)

Sonora Skandalo

Letra de Coosstuumbbrees (orriigiinaal) de Sonora Skandalo
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de COOSSTUUMBBREES (ORRIIGIINAAL) de SONORA SKANDALO.

( Sonora Skandalo )

Haabbllaamee dd Tii,,Cuennthamee dd Tu viiddaa
Saabess muyy biienn qq Yoo esstoyy convennCidaa
D qq tu noo puuedess ni aunqq intenntess OlvidaRmee
Sieempree vollveRrassss (siempree mi AmooR)
Unaaa i otraaa vezz,,unaaa i otraa veezzz
Siiemppreee voollveeRaass.

Q aaunnqq yaa noo sienntaass mass Amorr x mii
Soolooo RenncoOrr:((,,Yoo tampoCkoo tennGo naaDaa
Q seenntiiR i essoO ess peeoOR, peerroO tt ExtraañoO
(tt extrañoO Amoorr),,Mii amoOR tt ExtraañooO
Nooo cabee duudaa qq ess verdadd qq Laa Costumbree
Ess mass fueerrTee qq eeL AMOORR♥

D qq tu noo puuedess ni aunqq intenntess OlvidaRmee
Sieempree vollveRrassss (siempree mi AmooR)
Unaaa i otraaa vezz,,unaaa i otraa veezzz
Siiemppreee voollveeRaass.

Q aaunnqq yaa noo sienntaass mass Amorr x mii
Soolooo RenncoOrr:((,,Yoo tampoCkoo tennGo naaDaa
Q seenntiiR i essoO ess peeoOR, peerroO tt ExtraañoO
(tt extrañoO Amoorr),,Mii amoOR tt ExtraañooO
Nooo cabee duudaa qq ess verdadd qq Laa Costumbree
Ess mass fueerrTee qq eeL AMOORR♥