Letra de Eeviitamee la peena

La Arolladora Banda El Limón

Letra de Eeviitamee la peena de La Arolladora Banda El Limón
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de EEVIITAMEE LA PEENA de LA AROLLADORA BANDA EL LIMóN.

( La Arolladora Banda El Limón )

hEE VEENiidOO A dEECiiRtEE
UNAS VEERdAdEES,
SEE QEE HABlAS tU dEE My
hAStA POOR lOOS COOdOOS,
tU BiiEEN SABEES QEE yOO hEE
SiidOO UN CABAllEEROO y NOO
hEE DiiChOO QEE EEN tU ViidA
fUii EEl PRiiMEEROO..!!

AhOORA EEStAS COOMOO EEl
ACEEiitEE SOOBREE EEl AGUA,
llEENA dEE lUjOOS QEE yOO
NUNCA PUdEE dARtEE PEEROO
hAy AlGOO QEE tEE fAltA y
tU lOO SABEES...
SOON MiiS BRAZOOS dOONdEE
tU tEE ACOOMOOdAStEE..!!

DiilEE A EESEE QEE AhOORA
tiiEENEES POOR AMANtEE
QEE COONMiiGOO tU APREENDiiStEE
A SEER MUjEER,
CUANdOO QiiEERA yOO lEE
EENSEEÑOO COOMOO AMARtEE
POORQEE tOOdOOS tUS
SEECREEtOOS yOO lOO SEE..!!
DiilEE A EESEE CUANtAS VEECEES
tEE EENtREEGAStEE EEN UN
COOChEE, EEN UNA EESQiiNA,
EEN CUAlQiiEER PARtEE...
NOO PREESUMAS dEE dEECEENtEE
y EElEEGANtEE, EEViitAMEE lA
PEENA dEE COONtARSEElOO
A tU AMANtEE..!!

AhOORA EEStAS COOMOO EEl
ACEEiitEE SOOBREE EEl AGUA,
llEENA dEE lUjOOS QEE yOO
NUNCA PUdEE dARtEE PEEROO
hAy AlGOO QEE tEE fAltA y
tU lOO SABEES...
SOON MiiS BRAZOOS dOONdEE
tU tEE ACOOMOOdAStEE..!!

DiilEE A EESEE QEE AhOORA
tiiEENEES POOR AMANtEE
QEE COONMiiGOO tU APREENDiiStEE
A SEER MUjEER,
CUANdOO QiiEERA yOO lEE
EENSEEÑOO COOMOO AMARtEE
POORQEE tOOdOOS tUS
SEECREEtOOS yOO lOO SEE..!!
DiilEE A EESEE CUANtAS VEECEES
tEE EENtREEGAStEE EEN UN
COOChEE, EEN UNA EESQiiNA,
EEN CUAlQiiEER PARtEE...
NOO PREESUMAS dEE dEECEENtEE
y EElEEGANtEE, EEViitAMEE lA
PEENA dEE COONtARSEElOO
A tU AMANtEE..!!