Letra de Sweet lullaby

Deep Forest

Letra de Sweet lullaby de Deep Forest
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de SWEET LULLABY de DEEP FOREST.

( Deep Forest )

asi sasi o to aro aro
O angi si nau boroi amu
Ni ma oe e fasi korona
Dolali dasa na, lao dai afuimae
Afuta guau mauri, Afuta wela inomae

Sasi sasi ae o angisi nau
Boroi nima oe e fasi koro na
Dolali dasa na, lao dai afuimae
Afuta guau mauri, Afuta wela inomae