Letra de Achat shtaim shalosh (israelí)

Chiquititas

Letra de Achat shtaim shalosh (israelí) de Chiquititas
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de ACHAT SHTAIM SHALOSH (ISRAELí) de CHIQUITITAS.

( Chiquititas )

Achat shtaim shalosh
achshav u miad
harimu raglaim asur lehitbatel
avadim ktanim nku et col ha bait
mi she itatzel iechtof etzli ba rosh

arba chamesh ve shesh
maher zo pkuda
hanifu iadaim yesh hamon avoda
lenakot leshashef lehabrik lekartzef
legahetz lemarek t'ratzpe lenashek
ad she ha maon yerae kmo armon

im nispor ad eser ulai hi titpager
im nispor ad mea ulai hi titporer
ki ba olam ha gadol ve ha rachav
yeshno ei sham mi she oti iohav

bimkom lashir sadru miad t'aronot
shitfu chazak et ha kirot ve ha misdronot
haim i paam ba olam nimtza
et ha givur she al rosheinu ianchit ptzatza?

achat shtaim shalosh arba chamesh
achshav asur lanu lehitaiesh
shesh sheva shmone
shmone tesha eser
kshenivrach mi can ha col ihie beseder seder seder
dai!

im nispor ad eser ulai hi titpager
im nispor ad mea ulai hi titporer
ki ba olam ha gadol ve ha rachav
yeshno ei sham mi she oti iohav

ksheespor ad eser atem titofefu
ksheespor ad mea atem hop titnadfu
ve az nichie kan beyachad yachi ha el
ani va ahuvi adon ha kolonel