Letra de Zyempree enaamorradoos

C-kan

Letra de Zyempree enaamorradoos de C-kan
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de ZYEMPREE ENAAMORRADOOS de C-KAN.

( C-kan )

uunaa HiiSttiaa FeeliiZ OOy Yoo vbeenGoo a QoontarLeez puueS aaDiivinen Qee eStaa hiSttoriaa se vBaaSaa en eChoos reeaaLeez 2.2.0.7.....Yaa vaa!
Oyy en Laa maDruuGaadaa Tee Desspieraa Yaa LLoranDo mas unaa Laagriima az Tyraadooo toDooe s poor QuuLpaaa De Tu eGooyZmoo tus enojoos toDoo es x QuuLpaa Dee aQeeLLos soonRooJosss eeLLaa zaavBee Loo Qee HiiZoo peRoo Noo Qyyere enTeenDeer Qe zy eL HoomBree Qee eLLaa amaabVaa unaa Veez Loo DeeJoo qaaer peRoo eL senTya Qe eStavba DeesGaaztaDo eL poBree HoomBree Yaa vbaaRiiaaz VeeCees a LLoraaDooo eeL diiCee Yaa no Tee QyyeRoo niiSiiQieeRaa mee Daaz CeeLoss peeRoo eLLaa no Zaabvee Qee eL Loo Haace VaarVeeRooo eeLLaa QaaDaa dyaa maaS Paasoo deel aMoor aL ooDyyo Porr Laa aQttytuD Dee eL no seeRvbiaaa pa´ Loos enooJosss eenToonCees eLLa un Dyaa se LeevbaanTaa peRo eLLa eStaavba noRmaaL y eZoo eRaa eN Laa maaDruuGaaaDaaa DeeRRepeenTee eL seentyymyenTooo Lee LLeeGoo y Qee se Qaai en eN Laa Qaamaa DepRoonToo See abree Laa pueeRtaaa eLLa voLteea aSuuStaaDaa Noo paaZaa NaaDaa miJaa Lee DiiJoo eL baaaToo EssCuuCheee uN Goolpee y Bviine pReeoQuupaDoo eLLaa soonRRyye y eL taamBiien Y pooQoo a poQoo eeLLoos see FueeRoon DaanDoo QuuenTaa eeL aamor NunnQaa se vaa Syy eeStaas Bnn enaaMoOraaDooO peeRoO sy eS dee puRaa Broomaa ChiinGuee a su maDree eL aaQuuzaDoo enToonCees 2 se QoomienZaan a BeeSar yy See Dyyeron Quuentaa syempRee ayy SeeGunnDaa aapoorTuuniDaaD Loos 2 Yaa de nueeVoo enamoRaaDoo peRooo eL amoor nunCaa See paZaa zyempRee se seGuiira amannDoo sy se es eL iinDyyQaaDoo ...!